Toiminta-ajatus

Käsityön ystävät ovat kokoontuneet vuodesta 2003 MSN:n avoimessa yhteisössä nimeltä Kapiokirstu. Vilkkaan vuoden jälkeen yhteisön pohjalta perustettiin yhdistys keväällä 2004 edistämään jäsenten käsityötaitoja ja auttamaan tuotteiden markkinoinnissa.

Kapiokirstu ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kädentaitojen harrastusta ja tasoa Suomessa sekä koota kädentaitojen harrastajat ja ammattilaiset yhteiseen toimintaan. Yhteistyöllä pyrimme ylläpitämään perinteisiä kädentaitoihin liittyviä tekniikoita ja edistämään uusien tekniikoiden kehittelyä.

Yhdistys pyrkii etsimään jäsenilleen myös uusia työllistymistapoja ja tukemaan valmiuksia yritystoimintaan luomalla yhteyksiä yritysmaailmaan.

Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys järjestää kädentaitoihin liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia. Lisäksi jäsen saa tukea markkinointiin, laadunvalvontaan ja tuotesuunnitteluun liittyvissä asioissa.